Βιογραφικό

Πηνελόπη Παπαθανασίου

Email: info@pinelopipapathanasiou.gr

Τηλέφωνο: 699 926 2893

Διεύθυνση: Ανθίμου Γαζή 128, Βόλος 38221

ΣΠΟΥΔΕΣ

1990-1994

 • Νομική Σχολή (Πτυχίο Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΑΕΙ).
 • Άσκηση για άδεια επαγγέλματος στο Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου.

1996-2000

 • Δικηγόρος Παρ’ Πρωτοδίκαις.

2000

 • Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις.

2013

 • Πιστοποίηση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία.

2014-15

 • Μεταπτυχιακό στο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ OIKONOMIKΟ ΔΙΚΑΙΟ».
 • Διπλωματική εργασία με τίτλο «Ρήτρες “Take-or- Pay” στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου».

2014-15

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-ΑΣΠΑΙΤΕ.

2016

 • Διδακτορικό με θέμα «κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής».

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από το 1996 το δικηγορικό γραφείο της Πηνελόπης Παπαθανασίου στο Βόλο έχει ως κύρια ασχολία του υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου με εξειδίκευση στ’ ακόλουθα θέματα:

 • Αστικό δίκαιο, ήτοι εμπράγματες, ενοχικές αγωγές, χρέους, κληρονομικές, οικογενειακές, αγοραπωλησίες, αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.
 • Εμπορικό δίκαιο, ήτοι σύσταση εταιριών, τροποποιήσεις αυτών, αγωγές αξιογράφων, πτωχευτικό δίκαιο, καταρτισμός και νομικός έλεγχος εμπορικών συμβάσεων.

Νομική Σύμβουλος στον τέως Δήμο Πορταριάς, Ν. Μαγνησίας.

Νομική Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Χάλυβος-ΚΟΝΤΙ Α.Β.Ε.Ε. Β΄ ΒΙΠΕ-Βόλου.

Νομική Σύμβουλος της Εταιρίας ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε. Α ΒΙ.ΠΕ- Βόλου.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 • Συμμετοχή με εισήγηση-εμψύχωση στην εκστρατεία κατά της ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ που διοργάνωσε ο Δήμος Βόλου.
 • Συμμετοχή με εισήγηση για τα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που διοργάνωσε ο Δήμος Βόλου.
 • Συμμετοχή με εισήγηση σε Πανελλήνια Συνέδρια της ΧΕΝ (Χριστιανική Ένωση Νέων)- ΕΛΛΑΔΟΣ στην Αθήνα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην Αγορά εργασίας, Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων.
 • Ευθύνη για χρέη στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Δικονομικά Ζητήματα στο Οικογενειακό δίκαιο.
 • 20 χρόνια Εφαρμογής του Ν. 2121\1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία.
 • Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Αγορά Εργασίας και ο Ν. 4144\2013.
 • Η Ποινική Δίκη στην Πράξη.
 • Ευθύνη επιχείρησης στάθμευσης αυτοκινήτων.
 • Χρηματοδοτική και Τραπεζική Διοικητική Οργάνωση.
 • Εργασιακά Δικαιώματα ως Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 • Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης Δικαίου και Λογιστικής.
 • Τα Οικονομικά της Επιχείρησης.
 • Ακίνητα, Συγκυριότητα, Συννομή και Αγωγή Διανομής.
 • Ευελεξία στις Εργασιακές Σχέσεις, Μορφές Εργασίας και Αμοιβές.
 • Γλώσσα του Σώματος. 
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας ΕΟΠΠΕΠ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1997

 • Ενεργό Μέλος της ΧΕΝ-ΒΟΛΟΥ και ΧΕΝ-ΕΛΛΑΔΟΣ (Χριστιανική Ένωση Νεανίδων).

2000-2003

 • Πρόεδρος του Τοπικού Κέντρου ΧΕΝ-Βόλου.
 • Μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πορταριάς, Ν. Μαγνησίας.

2001 

 • Ιδρυτικό Μέλος του παραρτήματος «ΙΝΚΑ ΒΟΛΟΥ» για την ενημέρωση και προσφυγή σ’αυτό πολιτών που πλήττονταν από την μη τήρηση των προϋποθέσεων ασφαλείας.

2009

 • Μέλος της ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΉΣ ΛΕΣΧΗΣ ΒΟΛΟΥ.

2009-2010

 • Υπεύθυνη της Ομάδος Νέων Γυναικών της ΧΕΝ-Βόλου.
 • Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Βόλου.

2000-2013

 • Μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Δύο Φύλλων στο Δήμο Βόλου.

2010-2013

 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

2012-2018

 • Πρόεδρος Του Τοπικού Κέντρου της Ομάδας ΧΕΝ-Βόλου.

2014-2018

 • Γεν. Γραμματέας του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου «ΘΕΤΙΣ».